گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1397/09/18 - 16:09
كد :1

نماد شناسی در طراحی لوگو

در گذشته انسان ها برای برقراری ارتباط با یکدیگر از اشکال ، خطوط و تصاویر مختلف استفاده می کردند. با گذشت زمان این اشکال رنگ بوی حروف را به خود گرفته اند و این کلمات یا حروف تکامل یافته اشکال می باشند. همچنین این رویه تا به امروز ادامه دارد. در عصر امروزی هم انسان ها برای انتقال مفاهیم و معانی مختلف از نمادها ، اشکال و تصاویر استفاده می کنند که مبحث طراحی لوگو از این قاعده مستثنی نیست.

در طراحی لوگو و آرم سه نماد اصلی داریم که به توضیح معنی هر کدام می پردازیم:


نماد شناسی دایره در طراحی لوگو

در خصوص استفاده از دایره در طراحی لوگو مهم ترین مفهوم حرکت دورانی دایره است. این حرکت می تواند در برخی شرایط یاد آورد چرخش زمین و گذر زمان باشد. حرکتی که نقطه آغاز و پایان مشخصی ندارند و نمایان گر یک مفهوم ابدی و همیشگی است. به همین سبب هنگامی که مفهوم کار شما یک فرایند محرک نا متناهی باشند می توانید دایره را وارد طراحی لوگو نمایید.حتی می توان از مفهوم دایره برای نمایش آسمان نیز بهره برد. در گذشته و نماد هایی که از آن به یادگار مانده است استفاده از دایره مفهومی است که بیان گر چرخ بوده و نمادی از رشد و پیشرفت صنعت و دانش بشر است. در واقع بر اساس شواهد تاریخی اختراع چرخ تحولی عظیم در دانش بشری بوده است و به همین سبب این مفهوم همواره در داخل شکل هندسی دایره پنهان است.دایره نشان دهنده حرکت و زمان است. نشان دهنده حرکتی بدون آغاز و پایان. چون دایره دارای هیچ شروع و پایانی نیست و بدون مبدا و مقصد است، از آن به زمان تعبیر می شود. دایره نشان یکپارچگی و نشان وحدت است. به همین جهت ابدیت را القا می کند،یکی از مفاهیمی که دایره القا می کند، به جهت شبیه بودن آن باچرخ که خود از ابزار بسیار مهمی برای انسان محسوب می شود، صنعتگری و تجارت می باشد. دایره گاهی نماد حرکت اقتصادی و تولید نیز می باشد. چرخ خود حرکت را نیز نشان می دهد دایره یکی از نقوشی است که کودکان در اولین نقاشی ها خود رسم آن را یاد میگیرند و از علائم ارتباطی بسیار قوی محسوب می شود.

نماد دایره در طراحی لوگو

نمادشناسی مثلث در طراحی لوگو

مثلث را می توان به عنوان یکی از رایج ترین نماد های هندسی در طراحی لوگو دانست. مثلث دارای مفاهیم متفاوتی است مهم ترین آن ها حس تهاجمی آن است. نوک تیز مثلث یاد آور نیزه ها در دوران پیشین بوده و احساس تهاجم و قدرت را به بیننده منتقل می کنند.  از رویکردی دیگر می توان مثلث را نمادی برای شادی و سرزندگی تعبیر نمود زیرا در مفاهیم دینی مختلف این نماد نمایان گر آب و نشانه حیات بوده است. به همین سبب در استفاده از مثلث در طراحی لوگو می توان این مفاهیم را به مفهوم اصلی کار مرتبط دانست.

به بیان دیگر برخی از منابع ذکر کرده اند که مثلث می تواند نمادی از تلفیق خورشید و آب و گندم باشد. تلفیقی که می تواند نمایان گر حس زندگی در اجتماع باشد. حتی گاهی آن را می توان به عنوان نمادی از باروری نشان داد. به همین دلایل است که مفهوم مثلث در جایی که موضوع جنسیت مطرح باشد نشان دهنده جنس مونث و باروری بوده و در مقابل جنس مذکر قرار داده می شود.

سبک های طراحی لوگو-نماد مثلث

نمادشناسی مربع در طراحی لوگو

برخلاف دایره که نماد حرکت، بی انتهایی و الوهیت بود، مربع نماد سکون و آرامش و ایستایی است. نماد پایداری و نماد هر آنچه استحکام را القا می نماید. مربع نماد برابری و برادری نیز می باشد. از آنجا که در مبحث نماد شناسی دایره گفتیم که دایره نماد آسمان می باشد، مربع نماد زمین در برابر آسمان است. مربع به راحتی تغییر شکل یافته و با تغییر کمی از زاویه آن به راحتی می توان شکل دیگری تولید کرد. یکی از بنیادی ترین اشکال هندسی محسوب می شود و بسیاری از معماران و نقاشان از کهن عاشق از این شکل الهام گرفته و آثار ارزشمندی به ثبت رسانده اند.

مکعب از مربع تاثیر گذارتر است و علاوه براین که نشاندهنده بعد بیشتری از مربع است، استحکام بیشتری را نیز القا می نماید. یکی از جنبه های اهمیت مربع چهار ضلع و زاویه ای بودن آن است، زیرا عدد 4 یکی از مهمترین اعداد است و به رقم هوش معروف می باشد. این رقم نمادی است از سازمان یافتگی و پویایی. شکل صلیب نیز القا کننده شکل مربع است و این دو یکدیگر را ارزش مفهومی بیشتری می بخشند.

نماد شناسی در طراحی لوگو-نماد مربع