اتودهای دستی لوگو

اتود های دستی لوگو، طرح اولیه و بیس کار طراحی لوگو می باشد. یک لوگو برای آنکه شکل ویژه خود را داشته باشد، مراحل مختلفی را طی میکند. ابتدا طراح لوگو، طرح اولیه لوگو و یا همان اتود دستی لوگو را، با هنر دستان خویش بر روی کاغذ طرح می زند. اتود دستی لوگو به وسیله انواع مدادهای طراحی و یا راپید بر روی کاغذ طراحی می گردند. طرح لوگو از چندین وجه و با چندین مضمون طراحی می گردد. همانطور که هر هویت و شخصیت یک بعد زیبا دارد پس از طراحی لوگو به صورت دستی در چندین وجه با چند موضوع درک متفاوت، انتخاب زیباترین بعد لوگو آسانتر خواهد بود.

مراحل طراحی لوگو

هر طراح و هنرمندی برای کار خود قوانین و مقرراتی دارد. انجام کار طراحی لوگو بدون نظم دشوار خواهد بود. مراحل طراحی لوگو شرکت سارگون نیز بررسی شده و طبق نظم پیش می رود. طراحی لوگو سارون شامل مراحل زیر می باشد:

طراحی اتود دستی لوگو

طراحی اتود دستی لوگو بر اساس اعلام نیازها و انتظارات از سوی مشتری به اضافه خلاقیت طراح انجام خواهد شد. پس از اتمام طراحی صاحب برند حق دیدن اتودهای دستی و اظهار نظر در ابطه با طراحی را دارد. طراحی لوگو موظف است، با توجه به نظرات صاحب برند و ارائه مشاوره در خصوص انتخاب لوگو مناسب، اتود دستی طراحی نماید تا مورد تایید صاحب برند باشد.

پیاده سازی لوگو

پس از تایید نهایی طرح اولیه لوگو، طراح لوگو به وسیله نرم افزار های طراحی از جمله : Adobe Illustrator،Adobe Photoshop ،CorelDRAW و... طرح اتود دستی را پیاده سازی  می کند. در این مرحله اتود دستی با خطوط و اشکال مرتب و با رنگ های واقعی طراحی می شود.

تحویل نهایی لوگو 

پس از پیاده سازی لوگو و تایید نهایی رنگ و طرح، طراح موظف است، نسخه های اصلی لوگو طراحی شده را با فرمت های مختلف مانند : psd، ai ، jpg ، png و... به صاحب برند تحویل دهد.