طراحی لوگو

هر کسب و کاری که پا به عرصه بازار می گذارد، برای معرفی خود نیاز به یک نماد دارد. نمادها دارای جذابیت بالایی برای افراد هستند. با گسترش فضاهای مجازی و اینترنتی انگیزه داشتن لوگو برای شرکت ها و سازمان ها چندین برابر شده است زیرا به راحتی می توانند از طریق این فضاها مخاطبانی از سرتاسر دنیا داشته  باشند. از این رو داشتن لوگویی قدرتمند و حرفه ای به شناخت و معرفی سازمان و رساندن راحتتر پیام کسب و کار به مخاطبین کمک می کند و باعث افزایش تقاضای محصول و دیگر خدمات می شود. بنابراین طراحی یک لوگوی مناسب می تواند زبان مشترکی میان افراد مختلف با شما باشد. در واقع لوگو شناسنامه فعالیت و میزان حرفه ای بودن کسب و کار را نشان می دهد.

انواع طراحی لوگو

طراحی لوگو در انواع مختلفی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به

 لوگوتایپ (لوگو نوشته)

لوگو تایپ یکی از انواع طراحی لوگو حرفه ای است که در آن نام تجاری شرکت به صورت گرافیکی با رنگ و طرح خاصی نوشته شده است. این نوشته از یک کلمه یا چندین کلمه تشکیل شده است که باید خوانایی بالایی داشته  باشد و در عین حال از سایر لوگو ها متمایز باشد . لوگو تایپ ساده ترین نوع لوگو می باشد. در طراحی لوگو نیازی به استفاده از نماد های خاص و پیچیده نیس کافی است که لوگو بتواند شخصیت برند را به خوبی انتقال دهد.  


طراحی لوگو تایپ

آرم یا لوگوی تصویری(لوگوی مفهومی )

لوگوی تصویری شامل نشان ها، تصاویر و نمادهای ساده ای از یک شرکت یا برند خاص هستند. نمادها از نوشته ها غیر مستقیم ترهستند از این رو فرصتی برای تفسیر وسیعتر و بهتر را برای شرکت ها فراهم می کنند. این نوع لوگوها را  که به لوگو مفهومی نیز معروف هستند، برای برند هایی چند منظوره ، تکنولوژیکی و خدماتی در نظر می گیریم، زیرا در این زمینه ها کارآمدی  بیشتر دارد. لوگوی مفهومی  باید ساده اما چشمگیر و جذاب باشد و دارای ابهام خاصی است.


طراحی لوگو تصویری

لوگوهای نمادین (مونوگرام)

لوگوهای نمادین تصاویری هستند که با استفاده از حروف اول نام شرکت یا برند طراحی می شوند. این الگو ها به راحتی قابل تشخیص هستند. این لوگو ها معمولا برای برند سازی شرکت ها و یا سازمان هایی که معمولا دارای اسامی نسبتا طولانی هستند با نام های مختصر طراحی می شوند. یک مونوگرام نوعی تایپوگرافی می باشد که تنها حروف اول نام شرکت را دربر می گیرد. هدف در مونوگرام سادگی و بهینه سازی برند شرکت ها می باشد.

طراحی لوگو نمادین

لوگوترکیبی

لوگوهای ترکیبی شامل متن و تصویر در کنار هم هستند. در واقع لوگوی ترکیبی متشکل از لوگوتایپ، لوگو نمادین ویا لوگوی تصویری است که در کنار هم یا روی هم قرار می گیرند و تلفیق آنها برای ساختن یک تصویر مستقل است. لوگوی تصویری در کنار لوگوی تایپ به درک  بهتر لوگوی تایپ کمک می کند و در نتیجه پیام و شخصیت شرکت و یا برند را می تواند به خوبی انتقال دهد.

طراحی لوگو ترکیبی